Regulamin

Ogólne zasady używania serwisu UKULULU.PL

 

1 Używając serwisu UKULULU.PL, rejestrując konto lub zaznaczając opcję akceptacji warunków użycia naszej strony zgadasz się i akceptujesz poniższe warunki użytkowania serwisu UKULULU.PL.

2 Ta strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Jeśli nie spełniasz tego warunku nie powinieneś używać tej strony oraz serwisów w niej ogłaszanych.

3 Wszystkie serwisy ogłaszane na UKULULU.PL w wersji podstawowej nie mogą mieć mniejszej  ceny niż 19 zł.

4 Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą ogłaszać i kupować usługi naUKULULU.PL. Rejestracja jest darmowa.

5 Jeśli zdecydujesz się kupić usługę na UKULULU.PL jesteś zobligowany do zapłaty za zakupiona usługę przed rozpoczęciem jej realizacji.

6 Każda sprzedana usługa obciążona jest 15% prowizją od ceny końcowej dostarczanej usługi. Prowizja ta zostanie automatycznie odciągnięta z przychodów usługodawcy w momencie przelania funduszy na konto sprzedającego usługę.

7 Kupujący usługę kupuje ją od usługodawcy który zamieścił ogłoszenie na UKULULU.PL.

UKULULU.PL jest jedynie pośrednikiem zabezpieczającym środki płatnicze na wypadek niedostarczenia usługi przez usługodawcę.

8 Jeśli dostarczona usługa nie spełnia wymaganych standardów i nie została zaakceptowana przez kupującego, całość zapłaconej sumy zostanie zwrócona kupującemu.

9 Jeśli dostarczona usługa spełnia wymagane standardy i została zaakceptowana przez kupującego, UKULULU.PL przeleje wstrzymane środki płatnicze na konto usługodawcy.

10 Użytkownik nie może oferować ani akceptować żadnych płatności prócz tych które oferuje UKULULU.PL

11 Kupujący wraz z otrzymaniem dostarczonej usługi staje się posiadaczem wszelkich praw jakie mu przysługują z powodu posiadania dostarczonej usługi, chyba że usługodawca sprecyzuje zakres praw w opisie usługi oraz przed zakupem danej usługi przez kupującego.

12 UKULULU.PL rezerwuje sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych wszelkich danych i materiałów zamieszczanych na UKULULU.PL przez użytkowników serwisu.

13 UKULULU.PL zabrania promowania produktów i usług powiązanych z pornografią, przemocą, dyskryminacja w jakiejkolwiek postaci oraz wszystkiego co jest zakazane prawnie w Polsce.

14 Sprzedający usługi na UKULULU.PL otrzymuje swoje płatności w postaci kredytu który jest zapisywany na koncie użytkownika. W celu wybrania przychodów ze swojego konta użytkownik musi osiągnąć minimalny limit wybrania, który obecnie wynosi 100 zł. Po osiągnieciu minimalnego limitu wybrania użytkownik może poprosić o przelanie jego przychodów na wskazany rachunek bankowy.

Jeśli jako formę przelania przychodów użytkownik wskaże PayPal jako preferowany sposób transferu środków płatniczych, wszelkie opłaty związane z transferem przychodów będą pobrane z konta użytkownika.

15 Wszelkie przychody są dostępne do wybrania 14 dni po ukończeniu zaakceptowanych sprzedanych usług.

16 UKULULU.PL zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty zebranego kredytu jeśli istnieje podejrzenie malwersacji finansowych danego użytkownika.

.